Elias at Salome: Sarali natin sa pagdedesisyon

Paano ko nakilala ang aking sariling ugali at personalidad batay sa pagdedesisyon?

Ang pagdedesisyon ay isang malaking bahagi sa ating kabuhayan bilang tao. Bawat araw, tayo’y pumipili base sa ating tingin ng isang problema, at minsan ang pinkamagandang alternatibo. Mahirap sabihin at tandaan ang pinakaimportanteng desisyon na ginawa ko sa aking buhay dahil lahat ng aking mga desisyon ay ang nagpatungay sa buhay ko ngayon. Mas gusto italakay ang mga natutunan natin kapag tayo’y nagdesisyon, dahil parati nating makikita ang ating tunay na katalinuhan sa mga mahirap na sitwasyon.

Maraming beses tayo’y palagi may problema sa buhay, at ang pinakamahirap na desisyon ay nararanasan kapag wala nang oras at kailangan nang pumili ng tamang solusyon. Kagaya ng aking sinabi, ang tunay nating galing at katalinuhan ay lumalabas kapag tayo’y naghihirap. At bawat desisyon nating kinukuha ay tumutulong sa ating pagkikilala sa ating sarili. Kung bibigay ako ng halimbawa ng mahirap na desisyon, ito’y desisyon tungkol sa IB. Alam ko na parating ginagamit ang halimbawa ng pagpapasok sa IB ngunit, ito’y nagpapakita ng mahirap na desisyon at pagkikilala sa sarili. Noong H2 ako, sinusubukan ko ng makapag-aral ng mabuti at tinitingnan ko na ang mga kolehiyo sa iba’t ibang bansa ngunit minsan ako’y nagbibigay ng pansin sa mga pangyayari sa paaralan. Isang buong buwan na hangga’t narinig ko halaga ng IB, dahil akala ko ito’y isang programa lang na hindi naman masyadong importante. Ang problema noon ay isang linggo nalang ang natitira sa huling pagpapasa ng mga papeles, kaya’t nangangailangan kong gumawa ng desisyon ng maaga. Tinanong ko ang aking mga senior sa H3 at marami akong narinig na nakakatakot kaya’t nagdududa ako sa anong gagawin. Pagkatapos ng isang araw ng pag-uusap sa aking mga magulang at sa pag-iisip kung sasali talaga ako, sinimula ko na sa paggawa ng liham ng appeal upang makapasok at ang aking essay tungkol sa sarili. Kapag tiningnan ko ang sarili ko sa panahon na akong naghahanda, natutunan ko na kaya ko palang maging seryoso at maging tapat sa aking kailangan na gawin. Ang problema ko lang ay minsan lumilipas lang mga ito galing sa aking utak. Natutunan ko rin na kahit ako’y nakarinig ng mga nakakatakot na balita galing sa aking mga kaibigan sa H4, may tiwala ako sa sarili ko na makatapos ng itong programa at makatapos ng IB.

Mahirap sabihin kung totoo kong makukuha ang IB diploma, at maraming mga distraksyon na maghihinto ng aking pag-aaral. Ang katamaran ay masamang sakit, ngunit alam ko na kahit papano, gagamitin ko ang pinakamalakas na kapangyarihan upang ayusin ang sarili ko. Sana na gamitin ko ang mga benepisyo na binagay sa akin ng mabuti at maging seryoso sa aking mga aralin. Kahit gaano kahirap at kalakas ang sakit sa ulo ko sa pag-aaral, dapat kong habulin ang aking mga pangarap at sinarain ang kahit anong hadlang sa aking daanan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s